Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND
Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een vervolg van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen praktiseren van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en complete vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer praktische en effectieve gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, te interpreteren en te praktiseren in training en gevecht. Het bepraktiseren van het Wing Chun als vecht- of wedstrijdsport komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht de beoefenaren de theoretische en praktijk gerichte kant van het Wing Chun, alsmede de bij deze stijl toebehorende filosofie en de sociale en geestelijke instelling, bij te brengen en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD – of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en beschikt daarmee over een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn rechtmatige opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft gekregen en nog in diens onderwijst.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het absoluut niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet toegewezen krijgt maar er vervolgens op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier welbeschouwd hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun Kung Fu gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.